Tips voor beginnende bedrijven

Startende ondernemingen kunnen overwelmd raken door de vele tak die hun kan op worden gegooid. Sommige kiezen er zodoende voor om bepaalde taken door een andere partij te laten doen, dit heet out-sourcen. Dit kost meestal weer meer geld en zodoende moet de start-up voor alles een goede afweging maken. Daarnaast zijn er nog kleine zaken waar je als startende onderneming niet direct aan denkt. In deze blog beschrijf ik een aantal zaken waarbij goed overwegen moet worden of je het wilt out-sourcen en bespreek ik kleine zaken waar snel overheen wordt gekeken.

Salaris uitbetaling

Het uitbetalen van salarissen mag bij een beginnende onderneming dan nog niet gaan over de lonen van heel veel personen, maar je moet er wel rekening mee houden dat salarisuitbetaling meer kennis vergt dan een simpele rekensom. Zo moet er loonheffing ingehouden worden op het salaris van het personeel. Deze loonheffing staat vervolgens weer uit loonbelasting en premie voor volksverzekeringen. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat het personeel vakantiegeld en/of dagen opbouwen. Ook moeten er premies worden afgedragen voor de werknemersverzekeringen van de WW, WAO en WIA. Dit alles zorgt ervoor dat het uitbetalen van lonen een veel complexere zaak wordt dan simpel en alleen de uren met het uurloon te vermenigvuldigen. Zodoende is het belangrijk om af te wegen of je deze kennis hebt of de tijd hebt om deze kennis op te doen.

De boekhouding

Ook de boekhouding is een van die taken waar je kennis voor nodig hebt en het veel tijd kan kosten om deze kennis te vergaren. Het is dus de moeite waard om te kijken of je hier iemand binnen het bedrijf voor wilt aanstellen of het wilt out-sourcen.

Schoonmaak

Als je zelf geen ervaring hebt als schoonmaker/schoonmaakster en je wilt een startende onderneming draaiende houden, is het misschien verstandig om het schoonmaken van het gebouw uit handen dit geven. Dit hoeft niet gelijk om een fulltime baan te gaan. Je kan iemand ook inhuren om één keer in de week langs te komen.

Kleine zaken

Er zijn van die zaken waar je als beginnende onderneming niet aan denkt doordat het niet de basistaken van het bedrijf betrekken. Zodoende kunnen dergelijke zaken snel vergeten worden. Een van die zaken is het afval dat je produceert. Het is natuurlijk compleet afhankelijk van het soort onderneming dat je bent begonnen, maar de kans is dat er afval wordt geproduceerd en dit moet worden weggegooid. Zodoende heb je een vuilcontainer nodig die om de tijd wordt opgehaald.